Zmiany 2018 - Nauka Jazdy Zielony Listek Gdańsk

Nauka Jazdy Gdańsk
Przejdź do treściZmiany na prawo jazdy od 04 czerwca 2018

 
 
1. Dwuletni okres próbny
2. Obowiązkowy kurs teoretyczny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
3. Obowiązkowe praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
4. Obowiązek oznakowania pojazdu, którym się kieruje „zielonym listkiem”
5. Obniżone limity dozwolonej prędkości na drogach różnego typu
6. Zakaz pracy w charakterze kierowcy
7. Zakaz osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem
8. Dwukrotne jakiekolwiek wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone przynajmniej mandatem lub wyrokiem sądu skutkować będzie wydłużeniem dwuletniego okresu próbnego o kolejne dwa lata
9. Znaczące zmiany dotyczące redukcji punktów oraz karania kierowców za przekroczenie dozwolonego limitu punktów karnych

 
Obowiązkowy kurs teoretyczny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  
Zostanie nałożony na każdego młodego stażem kierowcę, który uprawnienia zdobył nie wcześniej niż 4 czerwca 2018 roku. Chodzi o osoby, które uprawnienia uzyskały po raz pierwszy.
Okres próbny nie obowiązuje kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej!
 
 
Obowiązkowy kurs teoretyczny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Obowiązkowe szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
 
Będzie trzeba odbyć w okresie między 4 a 8 miesiącem licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.
Szkolenia będą odpłatne.
 
    • Szkolenie teoretyczne prowadzone będzie przez WORD Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego , Gdańsk, ul. Równa 3
    • Szkolenia praktyczne przeprowadzane będą przez ODTJ Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy, Pszczółki, ul. Żuławska 5
   
Po ukończeniu kursu należy przedłożyć zaświadczenie  w wydziale komunikacji nie później niż przed upływem ósmego miesiąca licząc od daty otrzymania prawa jazdy.   Jest to obowiązek!
Łączny dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy to ok 300-450 zł

Obowiązek oznakowania pojazdu, którym się kieruje „zielonym listkiem”
 
W okresie próbnym, dotyczy to tylko pierwszych ośmiu miesięcy jego trwania.
Naklejka musi być okrągła, na białym tle symbol liścia klonowego, koloru zielonego.
Pojazd musi być oznakowany z przodu i z tyłu.
 
Obniżone limity dozwolonej prędkości na drogach różnego typu
 
Obowiązywać będą przez okres pierwszych ośmiu miesięcy dwuletniego okresu próbnego.
Nie można będzie przekraczać :
        50 km/h w obszarze zabudowanym
        80 km/h poza obszarem zabudowanym
        100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych
Ograniczenia dotyczą nawet tam gdzie prędkości są podwyższone oraz w godz. 5:00-23:00
 

Zakaz pracy w charakterze kierowcy
Zakaz osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem
 
Zakaz będzie obowiązywał przez  pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego.
Nie będzie można podjąć pracy jako kierowca ani rozpocząć działalności gospodarczej w tym zakresie.
Nie będziesz mógł pracować jako taksówkarz, kurier, dostawca pizzy itp.


Dwukrotne jakiekolwiek wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone przynajmniej mandatem lub wyrokiem sądu skutkować będzie wydłużeniem dwuletniego okresu próbnego o kolejne dwa lata
 
W przypadku gdy kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h w obszarze zabudowanym, wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, przejazd przez sygnał czerwony itp.
 
Znaczące zmiany dotyczące redukcji punktów oraz karania kierowców za przekroczenie dozwolonego limitu punktów karnych
 
Nie straci prawa jazdy i nie będzie musiał zdawać egzaminu na prawo jazdy ponownie.
Zostanie skierowany na obowiązkowy kurs reedukacyjny, który będzie trzeba odbyć w określonym przepisami terminie.
Szkolenie będzie trwało 4 dni po 7h dziennie, koszt 500 zł.
Szkolenie będzie można odbyć raz na 5 lat.
Jeżeli kierowca przed upływem 5 lat od szkolenia reedukacyjnego ponownie przekroczy 24 punkty karne utraci uprawnienia.
By je zdobyć będzie musiał odbyć kurs, szkolenie i egzamin od początku.
Z powrotem podlegać będzie dwuletniemu okresowi próbnemu.

Czy przepisy wejdą w życie?
 
Ministerstwo Cyfryzacji rozważa przesunięcie zmian dotyczących młodych kierowców już po raz piąty. Oznaczałoby to, że zaostrzenie przepisów w stosunku do młodych kierowców może zostać odsunięte w czasie. Powodem takiej sytuacji, mają być złe doświadczenia z zeszłego roku, a dokładniej z listopada 2017 r. związane z rozbudową centralnej ewidencji pojazdów CEPiK 2.0 .
 
Z uzyskanych informacji wynika, że osoby chętne do zdobycia upragnionego prawa jazdy, nie muszą się aż tak bardzo spieszyć, ponieważ najprawdopodobniej nie wejdą one w życie z dniem 4 czerwca 2018 roku. Na chwilę obecną trwają analizy i nie zostały jeszcze ustalone szczegóły dotyczące wprowadzenia kolejnej części CEPiK 2.0


 
Prawo jazdy gdańsk
Prędkości obowiązujace początkujących kierowców
Prędkości dopuszczalne dotyczące wszystkich kierowców
Prędkości dopuszczalne dotyczące "młodych kierowców" od 04-06-2018 r.
Copyright © 2018 Zielony Listek
Wróć do spisu treści