Dokumenty - Nauka Jazdy Zielony Listek Gdańsk

Nauka Jazdy Gdańsk
Przejdź do treści
Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę  tzw.   PKK, czyli 20 cyfrowy numer, który otrzymamy w  Starostwie lub Urzędzie Miejskim  w Wydziale Komunikacji (organ, który  wydaje prawo jazdy) stosownie do miejsca zameldowania. Przykładowo,  osoby zameldowane w Gdańsku mogą wyrobić PKK w:
  Urząd Miejskim ZOM nr 4
  Gd-Chełm, ul. Wilanowska 2
  Informacje tel. 58 323 71 30

W Wydziale Komunikacji stosownie do adresu zameldowania należy przedłożyć następujące dokumenty:
  1. wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy >>> do pobrania (dostępny w Urzędzie lub  w naszym Biurze)
  2. orzeczenie lekarskie
  3. dowód osobisty (do wglądu jeśli posiada)
  4. fotografia 1 szt. o wym. 3,5 x 4,5 cm
  5. pisemna zgoda rodziców - dot. osób poniżej 18 lat
  6. kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada
  7. badania psychologiczne dla kategorii: C, D, E

  Zapisu można dokonać:
 • Na miejscu w Biurze w godzinach urzędowania
 • wysyłając sms z nr Pesel i nr PKK na nr tel. 500 350 120
 • wysyłająć e-mail z nr Pesel i nr PKK na adres: biuro@zielonylistek.eu
Copyright © 2018 Zielony Listek
Wróć do spisu treści