Dokumenty - Nauka Jazdy Zielony Listek Gdańsk

Nauka Jazdy Gdańsk
Przejdź do treści
Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę – PKK?
  
PKK to unikalny 20-cyfrowy numer w formie dokumentu nadawany osobie starającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
 
Jak uzyskać numer PKK?
 
1.       OSOBIŚCIE
 
Aby uzyskać nr PKK należy w Urzędzie Miejskim lub odpowiednio w  Starostwie w Wydziale Komunikacji przedłożyć następujące dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy – dostępny w naszym Biurze lub na stronie Urzędu Miejskiego >>
 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie powinny przedstawić legitymację);
 • 1 zdjęcie (aktualne, kolorowe, wymiary 35×45 mm, takie jak do dowodu lub paszport
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem;
       
a ponadto:
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich. Rodzic powinien podpisać zgodę w obecności urzędnika
 • ksero prawa jazdy - tylko jeśli posiadasz już uprawnienia i chcesz zdobyć kolejną kategorię
 • wizę, kartę pobytu lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni - w przypadku cudzoziemców.
     
 
2.       PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA
 
Jeżeli chcesz żebyśmy zrobili to za ciebie (dotyczy osób zameldowanych w Gdańsku) - dodatkowo:
 • Pełnomocnictwo dla naszego OSK, które wypełnisz u nas
 • Opłatę w wysokości 20 zł
   
 
Uwaga!
 
Jeżeli nie masz adresu zameldowania lub jesteś zameldowany poza Gdańskiem – musisz wyrobić go osobiście lub przez pełnomocnika w miejscu zameldowania.
Nadanie numeru PKK jest bezpłatne, dopiero wyrobienie dokumentu prawa jazdy to wydatek w wysokości 100 zł i 50 gr.

Gdzie można złożyć dokumenty i uzyskać nr PKK w Gdańsku?
  Urząd Miejskim ZOM nr 4
  Gd-Chełm, ul. Wilanowska 2
  Informacje tel. 58 323 71 30

  Urząd Miejski ZOM nr 1
  ul. Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk
  Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500
PKK przez internet
Profil wyrobisz dzięki platformy  ePUAP. Jak uzyskać PKK przez internet?
 1. Dokonaj opaty za prawo jazdy. Możesz wykonać przelew na na konto  urzędu. Opłata: 100,50 zł, no chyba, że jesteś dyplomatą, wówczas  płacić nie musisz.
 2. Wniosek o wydanie prawa jazdy wyślij  wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami za pośrednictwem platformy ePUAP. Listę potrzebnych dokumentów znajdziesz w niżej „Co musisz przygotować”. Jak to zrobić?
  • zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP,
  • znajdź usługę „Uzyskanie prawa jazdy”,
  • wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty. Listę  potrzebnych dokumentów znajdziesz w sekcji „Co musisz przygotować”,
  • wyślij wniosek do odpowiedniego urzędu. Który urząd jest odpowiedni dowiedz się w sekcji „Gdzie możesz wysłać wniosek”.
 3. Wyślij pocztą oryginały dokumentów:
  • zdjęcie,
  • oryginał orzeczenia lekarskiego,
  • oryginał zgody rodziców – jeśli nie masz jeszcze 18 lat.
   Dokumenty wyślij pocztą do urzędu, do którego wyślesz wniosek przez platformę ePUAP.
 4. Numer Profilu Kandydata na Kierowcę otrzymasz po dwóch dniach  roboczych. Numer zostanie dostarczony na Twoje konto ePUAP lub pocztą – w  zależności od tego, co wskażesz we wniosku.W niektórych sytuacjach może  to potrwać do 1 miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację  (gdy na przykład kandydat otrzyma negatywne orzeczenie lekarskie albo  okaże się, że kandydat uzyskał prawo jazdy za granicą). Jeśli sytuacja  będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień sprawa może potrwać nawet do 2  miesięcy.
Copyright © 2018 Zielony Listek
Wróć do spisu treści